Giải bài 3 trang 30 vở thực hành Toán 6

Bài 3: Không thực hiện phép tính, hãy cho biết tổng (hiệu) sau có chia hết cho 2 không? a) \(2020 + 2022\) b) \({2021^2} - {2020^2}.\)

Quảng cáo

Đề bài

Bài 3: Không thực hiện phép tính, hãy cho biết tổng (hiệu) sau có chia hết cho 2 không?

a) \(2020 + 2022\)

b) \({2021^2} - {2020^2}.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Dấu hiệu chia hết cho 2: các số có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8.

Lời giải chi tiết

a) Vì \(2020 \vdots 2\) và \(2022 \vdots 2\) nên \(2020 + 2022 \vdots 2\).

b) Vì \(2021\not  \vdots 2\) và \(2020 \vdots 2\) nên \({2021^2} - {2020^2}\not  \vdots 2\).

Quảng cáo
close