Giải bài 4 (2.12) trang 30 vở thực hành Toán 6

Bài 4(2.12). Khối lớp 6 của một trường có 290 học sinh đi dã ngoại. Cô phụ trách muốn chia đều số học sinh của khối 6 thành 9 nhóm. Hỏi cô có chia nhóm được như vậy không?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 4(2.12). Khối lớp 6 của một trường có 290 học sinh đi dã ngoại. Cô phụ trách muốn chia đều số học sinh của khối 6 thành 9 nhóm. Hỏi cô có chia nhóm được như vậy không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kiểm tra 290 có chia hết cho 9 hay không.

Lời giải chi tiết

Ta có \(2 + 9 + 0 = 11\not  \vdots 9\) nên \(290\not  \vdots 9\).

Vậy cô không thể chia 290 học sinh khối 6 thành 9 nhóm đều nhau được.

Quảng cáo
close