Giải bài 1 (2.10) trang 29,30 vở thực hành Toán 6

Bài 1(2.10). Trong các số sau, số nào chia hết cho 2, số nào chia hết cho 5? 324; 248; 2 020; 2 025.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 1(2.10). Trong các số sau, số nào chia hết cho 2, số nào chia hết cho 5?

324; 248; 2 020; 2 025.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Dấu hiệu chia hết cho 2: các số có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8.

- Dấu hiệu chia hết cho 5: các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5.

Lời giải chi tiết

- Các số chia hết cho 2 là các số có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 nên các số chia hết cho 2 là 324 ; 248 và 2 020.

- Các số chia hết cho 5 là các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 nên số chia hết cho 5 là 2025.

Quảng cáo
close