Giải bài 9 (2.8) trang 28 vở thực hành Toán 6

Bài 9(2.8). Đội thể thao của trường có 45 vận động viên. Huấn luyện viên muốn chia thành các đội nhỏ để tập đối kháng cùng nhau sao cho mỗi đội có ít nhất 2 người và không quá 10 người. Biết rằng mỗi đội có số người như nhau, em hãy giúp huấn luyện viên chia nhé.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 9(2.8). Đội thể thao của trường có 45 vận động viên. Huấn luyện viên muốn chia thành các đội nhỏ để tập đối kháng cùng nhau sao cho mỗi đội có ít nhất 2 người và không quá 10 người. Biết rằng mỗi đội có số người như nhau, em hãy giúp huấn luyện viên chia nhé.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số người mỗi đội là ước của 45, lớn hơn hoặc bằng 2 và không quá 10.

Lời giải chi tiết

Số người mỗi đội phải là ước của 45.

Ước của 45 là 1; 3; 5; 9; 15; 45.

Vì mỗi đội nhỏ có ít nhất 2 người và không quá 10 người nên số người mỗi đội 3 người, 5 người hoặc 9 người.

Quảng cáo
close