Giải bài 8 (2.7) trang 28 vở thực hành Toán 6

Bài 8(2.7). Cô giáo muốn chia lớp gồm 40 học sinh thành các nhóm để thực hiện các dự án học tập sao cho các nhóm có số người như nhau. Em hãy hoàn thành bảng sau (bỏ trống trong các trường hợp không chia được). Số nhóm Số người ở một nhóm 4 ... ... 8 6 ... 8 ... ... 4

Quảng cáo

Đề bài

Bài 8(2.7). Cô giáo muốn chia lớp gồm 40 học sinh thành các nhóm để thực hiện các dự án học tập sao cho các nhóm có số người như nhau. Em hãy hoàn thành bảng sau (bỏ trống trong các trường hợp không chia được).

Số nhóm

Số người ở một nhóm

4

...

...

8

6

...

8

...

...

4

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xét xem 40 có chia hết cho các số đã cho hay không

Lời giải chi tiết

Số nhóm

Số người ở một nhóm

4

10

5

8

6

...

8

5

10

4

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close