Giải bài 7 (2.6) trang 27 vở thực hành Toán 6

Bài 7(2.6). Các khẳng định sau đây là đúng hay sai? Đúng / Sai 219 . 7 + 8 chia hết cho 7 8. 12 + 9 chia hết cho 3

Quảng cáo

Đề bài

Bài 7(2.6). Các khẳng định sau đây là đúng hay sai?

 

Đúng / Sai

219 . 7 + 8 chia hết cho 7

 

8. 12 + 9 chia hết cho 3

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng tính chất chia hết của một tổng.

Nếu \(a \vdots m\)và \(b \vdots m\) thì  \(a + b \vdots m\)

Lời giải chi tiết

Ta có :

\(219.7 + 8\not  \vdots 7\)vì \(8\not  \vdots 7,219.7 \vdots 7.\)

\(8.12 + 9 \vdots 3\)vì \(8.12 \vdots 3,9 \vdots 3.\)

 

Đúng / Sai

219 . 7 + 8 chia hết cho 7

Sai

8. 12 + 9 chia hết cho 3

Đúng

Quảng cáo
close