Giải bài 5 (2.4) trang 27 vở thực hành Toán 6

Bài 5(2.4). Không thực hiện phép tính, hãy cho biết tổng nào sau đây chia hết cho 5. a) 15 + 1 975 + 2 019; b) 20 + 90 + 2 025 + 2 050.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 5(2.4). Không thực hiện phép tính, hãy cho biết tổng nào sau đây chia hết cho 5.

a) 15 + 1 975 + 2 019;

b) 20 + 90 + 2 025 + 2 050.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng tính chất chia hết của một tổng.

Nếu \(a \vdots m\)và \(b \vdots m\) thì  \(a + b \vdots m\)

Lời giải chi tiết

a) \(\left( {15{\rm{ }} + {\rm{ }}1{\rm{ }}975{\rm{ }} + {\rm{ }}2{\rm{ }}019} \right)\not  \vdots 5\) vì \(15 \vdots 5,{\rm{ }}1975 \vdots 5,{\rm{ }}2019\not  \vdots 5.\)

b) \(\left( {{\rm{ }}20{\rm{ }} + {\rm{ }}90{\rm{ }} + {\rm{ }}2{\rm{ }}025{\rm{ }} + {\rm{ }}2{\rm{ }}050} \right) \vdots 5\) vì \(20 \vdots 5,{\rm{ }}90 \vdots 5,{\rm{ }}2025 \vdots 5,{\rm{ }}2050 \vdots 5.\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close