Giải bài 6 (2.5) trang 27 vở thực hành Toán 6

Bài 6(2.5). Không thực hiện phép tính hãy cho biết hiệu nào sau đây chia hết cho 8. a) 100 – 40 ; b) 80 – 16 .

Quảng cáo

Đề bài

Bài 6(2.5). Không thực hiện phép tính hãy cho biết hiệu nào sau đây chia hết cho 8.

a) 100 – 40 ;

b) 80 – 16 .

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng tính chất chia hết của một hiệu.

Nếu \(a \vdots m\)và \(b \vdots m\) thì  \(a - b \vdots m\)

Lời giải chi tiết

a) \(100 - 40\not  \vdots 8\)vì \(100\not  \vdots 8,40 \vdots 8.\)

b) \(80 - 16 \vdots 8\)vì \(80 \vdots 8,16 \vdots 8.\)

Quảng cáo
close