Giải câu hỏi trắc nghiệm trang 26 vở thực hành Toán 6

Câu 1: Khẳng định nào sau đây là đúng?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1: Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. \(18 \vdots 3\)và \(20\not  \vdots 4\)

B. \(18 \vdots 3\)và \(20 \vdots 4\)

C. \(18\not  \vdots 3\)và \(20 \vdots 4\)

D. \(18\not  \vdots 3\)và \(20\not  \vdots 4\).

Phương pháp giải:

Kiểm tra tính chia hết của phép tính.

Lời giải chi tiết:

Chọn B

\(18:3 = 6 \Rightarrow 18 \vdots 3\)

\(20:4 = 5 \Rightarrow 20 \vdots 4\)

Câu 2

Câu 2: Tất cả các ước của 20 là

A. 1;2

B. 1;2;4;5

C. 1;2;4;5;10

D. 1;2;4;5;10;20.

Phương pháp giải:

Lần lượt chia 20 cho các số tự nhiên từ 1 đến 20.

Lời giải chi tiết:

Chọn D.

Ư\(\left( {20} \right) = \left\{ {1;2;4;5;10;20;} \right\}\).

Câu 3

Câu 3: Với giá trị nào của \(x\) thì tổng \(28 + 175 + x\) chia hết cho 7 ?

A. 35

B. 40

C. 52

D. 61.

Phương pháp giải:

Sử dụng tính chất chia hết của một tổng.

Nếu \(a \vdots m\)và \(b \vdots m\) thì  \(a + b \vdots m\)

Lời giải chi tiết:

Chọn A.

\(\begin{array}{l}28:7 = 4 \Rightarrow 28 \vdots 7\\175:7 = 25 \Rightarrow 175 \vdots 7\end{array}\).

 Để \(28 + 175 + x \vdots 7 \Rightarrow x \vdots 7 \Rightarrow x = 35\) thỏa mãn.

Câu 4

Câu 4: Với giá trị nào của \(x\) thì hiệu \(2022 - x\) chia hết cho 5 ?

A. 12

B. 39

C. 27

D. 10.

Phương pháp giải:

Sử dụng tính chất chia hết của một hiệu.

Nếu \(a \vdots m\)và \(b \vdots m\) thì  \(a - b \vdots m\)

Lời giải chi tiết:

Chọn A

\(2020:5 = 404 \Rightarrow 2020 \vdots 5\).

 Để \(2020 - x \vdots 5 \Rightarrow x \vdots 5 \Rightarrow x = 10\) thỏa mãn.

Quảng cáo
close