Giải bài 2 (4.2) trang 71 vở thực hành Toán 6

Bài 2 (4.2). Vẽ tam giác đều có cạnh bằng 2cm

Quảng cáo

Đề bài

Bài 2 (4.2). Vẽ tam giác đều có cạnh bằng 2cm

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tam giác đều có ba cạnh bằng nhau, ba góc bằng nhau và bằng \({60^o}\)

Lời giải chi tiết

Bước 1. Vẽ đoạn thẳng AB = 2 cm.

Bước 2. Dùng ê ke có góc 60o vẽ góc BAx bằng 60o.

Bước 3. Vẽ góc ABy bằng 60o. Ta thấy Ax và By cắt nhau tại C, ta được tam giác đều ABC.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close