Giải bài 3 (4.3) trang 71 vở thực hành Toán 6

Bài 3 (4.3). Vẽ hình vuông có cạnh bằng 5cm.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 3 (4.3). Vẽ hình vuông có cạnh bằng 5cm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hình vuông có 4 cạnh bằng nhau, bốn góc bằng nhau và bằng \({90^o}\)

Lời giải chi tiết

Bước 1. Vẽ đoạn thẳng AB = 5 cm.

Bước 2. Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại A. Xác định điểm D trên đường thẳng đó sao cho AD = 4 cm.

Bước 3. Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại B. Xác định điểm C trên đường thẳng đó sao cho BC = 4 cm.

Bước 4. Nối C với D ta được hình vuông ABCD.

Quảng cáo
close