Giải bài 1 (4.9) trang 73 vở thực hành Toán 6

Bài 1 (4.9). Vẽ hình chữ nhật có một cạnh dài 6cm, một cạnh dài 4cm.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 1 (4.9). Vẽ hình chữ nhật có một cạnh dài 6cm, một cạnh dài 4cm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hình chữ nhật có bốn góc bằng nhau và bằng \({90^o}\), các cạnh đối bằng nhau, hai đường chéo bằng nhau

Lời giải chi tiết

Vẽ hình chữ nhật ABCD có một cạnh bằng 6 cm, một cạnh bằng 4 cm theo hướng dẫn sau:

Bước 1. Vẽ đoạn thẳng AB = 6 cm.

Bước 2. Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại A. Trên đường thẳng đó lấy điểm D sao cho AD = 4 cm.

Bước 3. Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại B. Trên đường thẳng đó lấy điểm C sao cho BC = 4 cm.

Bước 4. Nối D với C ta được hình chữ nhật ABCD

Quảng cáo
close