Giải bài 3 (4.11) trang 74 vở thực hành Toán 6

Bài 3 (4.11). Vẽ hình bình hành có độ dài một cạnh bằng 6cm, một cạnh bằng 3cm

Quảng cáo

Đề bài

Bài 3 (4.11). Vẽ hình bình hành có độ dài một cạnh bằng 6cm, một cạnh bằng 3cm

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hình bình hành có các cạnh đối song song và bằng nhau, hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường, các góc đối bằng nhau.

Lời giải chi tiết

Bước 1. Vẽ đoạn thẳng AB = 6 cm.

Bước 2. Vẽ đường thẳng đi qua B. Trên đường thẳng đó lấy điểm C sao cho BC = 3 cm.

Bước 3. Vẽ đường thẳng m đi qua A và song song với BC

Bước 4: Vẽ đường thẳng n qua C và song song với AB.

Bước 5: Hai đường thẳng m và n cắt nhau tại D, nối các điểm ABCD với nhau ta được hình bình hành ABCD.

Quảng cáo
close