Giải bài 5 (4.13) trang 74 vở thực hành Toán 6

Bài 5 (4.13). Cho hình bình hành ABCD , hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại điểm I. Sử dụng compa hoặc thước kiểm tra xem điểm I có là trung điểm của hai đường chéo AC và BD không?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 5 (4.13). Cho hình bình hành ABCD , hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại điểm I. Sử dụng compa hoặc thước kiểm tra xem điểm I có là trung điểm của hai đường chéo AC và BD không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đo độ dài IA, IC, IB, ID và so sánh.

Lời giải chi tiết

Điểm I là trung điểm của AC và BD.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close