Giải bài 6 trang 74 vở thực hành Toán 6

Bài 6. Gọi tên các hình chữ nhật, hình bình hành, hình thoi có trong các hình vẽ bên.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 6. Gọi tên các hình chữ nhật, hình bình hành, hình thoi có trong các hình vẽ bên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Hình chữ nhật có bốn góc bàng nhau và bằng \({90^o}\), các cạnh đối bằng nhau, hai đường chéo bằng nhau.

- Hình bình hành có các cạnh đối song song và bằng nhau, hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường, các góc đối bằng nhau.

- Hình thoi có 4 cạnh bằng nhau, hai đường chéo vuông góc với nhau và các cạnh đối song song với nhau.

Lời giải chi tiết

Các hình chữ nhật là: MNPQ.

Các hình bình hành là: MEPG, NEQG.

Các hình thoi là : EFGH.

Quảng cáo
close