Giải bài 4 (4.12) trang 74 vở thực hành Toán 6

Bài 4 (4.12). Hãy kể tên các hình thang cân, hình chữ nhật có trong hình lục giác đều như hình vẽ bên:

Quảng cáo

Đề bài

Bài 4 (4.12). Hãy kể tên các hình thang cân, hình chữ nhật có trong hình lục giác đều như hình vẽ bên:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Hình thang cân có hai cạnh bên bằng nhau, hai đường chéo bằng nhau, hai đáy song song với nhau, hai góc kề một đáy bằng nhau.

- Hình chữ nhật có bốn góc bàng nhau và bằng \({90^o}\), các cạnh đối bằng nhau, hai đường chéo bằng nhau.

Lời giải chi tiết

- Các hình thang cân là: ABCD, ADEF, BCDE, BAFE, CDEF, CBAF

- Các hình chữ nhật là: ABDE, ACDF, BCEF.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close