Giải bài 2 (4.10) trang 74 vở thực hành Toán 6

Bài 2 (4.10). Vẽ hình thoi có cạnh 4cm.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 2 (4.10). Vẽ hình thoi có cạnh 4cm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hình thoi có 4 cạnh bằng nhau, hai đường chéo vuông góc với nhau và các cạnh đối song song với nhau.

Lời giải chi tiết

Bước 1. Vẽ đoạn thẳng AB = 4cm

Bước 2. Vẽ đường thẳng đi qua B. Lấy điểm C trên đường thẳng đó sao cho BC = 4 cm.

Bước 3: Vẽ đường thẳng x đi qua C và song song với cạnh AB.

Bước 4: Vẽ đường thẳng y đi qua A và song song với cạnh BC.

Bước 5: Hai đường thẳng này cắt nhau tại D, ta được hình thoi ABCD.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close