Giải bài 2 (4.24) trang 78 vở thực hành Toán 6

Bài 2 (4.24). Cho hình thoi MPNQ như hình bên với MN = 8cm, PQ = 6cm. a) Tính diện tích hình thoi MPNQ. b) Biết MP = 5cm, tính chu vi hình thoi MPNQ.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 2 (4.24). Cho hình thoi MPNQ như hình bên với MN = 8cm, PQ = 6cm.

a) Tính diện tích hình thoi MPNQ.

b) Biết MP = 5cm, tính chu vi hình thoi MPNQ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Diện tích hình thoi bằng ½ tích hai đường chéo.

- Chu vi hình thoi bằng 4 lần độ dài cạnh.

Lời giải chi tiết

a) Diện tích hình thoi MPNQ là

\(S = \frac{1}{2}.MN.PQ = \frac{1}{2}.8.6 = 24\left( {c{m^2}} \right)\)

b) Chu vi hình thoi MPNQ là

\(C = 4.MP = 4.5 = 20\left( {cm} \right)\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close