Giải bài 6 trang 79 vở thực hành Toán 6

Bài 6. Ở sân của một tòa nhà, người ta lát đá trang trí có dạng dấu cộng như hình vẽ dưới. Biết rằng mỗi ô vuông có chiều dài 1m. Tính diện tích phần lát đá trang trí.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 6. Ở sân của một tòa nhà, người ta lát đá trang trí có dạng dấu cộng như hình vẽ dưới. Biết rằng mỗi ô vuông có chiều dài 1m. Tính diện tích phần lát đá trang trí.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phần lát đá trang trí gồm 5 hình vuông có cạng 2m.

Lời giải chi tiết

Diện tích phần trang trí là 5 hình vuông có cạnh là 2m.

Diện tích một hình vuông có cạnh 2m là \(2.2 = 4\left( {{m^2}} \right)\)

Diện tích phần lát đá trang trí là \(5.4 = 20\left( {{m^2}} \right)\).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close