Giải bài 4 (4.26) trang 79 vở thực hành Toán 6

Bài 4 (4.26). Một mảnh vườn hình vuông cạnh 20m. Người ta làm một lối đi xung quanh vườn rộng 2m thuộc đất của vườn. Phần đất còn lại dùng để trồng trọt. Tính diện tích trồng trọt của mảnh vườn.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 4 (4.26). Một mảnh vườn hình vuông cạnh 20m. Người ta làm một lối đi xung quanh vườn rộng 2m thuộc đất của vườn. Phần đất còn lại dùng để trồng trọt. Tính diện tích trồng trọt của mảnh vườn.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính độ dài các cạnh của mảnh đất dùng để trồng trọt khi đã trừ đi lối đi xung quanh.

Lời giải chi tiết

Phần đất còn lại là hình vuông có độ dài một cạnh là :

20 - 2.2 = 16 (m)

Diện tích trồng trọt của mảnh vườn là:

\(16.16 = 256\left( {{m^2}} \right)\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close