Giải bài 3 (4.25) trang 78 vở thực hành Toán 6

Bài 3(4.25) Một mảnh giấy hình chữ nhật có diện tích \(96{\rm{ }}c{m^2}\). Một cạnh có độ dài 12 cm. Tính chu vi mảnh giấy đó.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 3(4.25) Một mảnh giấy hình chữ nhật có diện tích \(96{\rm{ }}c{m^2}\). Một cạnh có độ dài 12 cm. Tính chu vi mảnh giấy đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Độ dài cạnh còn lại của mảnh giấy hình chữ nhật là 96 : 12 = 8 (cm)

Chu vi mảnh giấy hình chữ nhật là C = ( 12 + 8 ) . 2 = 20 . 2 = 40 (cm).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close