Giải bài 5 (4.27) trang 79 vở thực hành Toán 6

Bài 5 (4.27). Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 25m. Chiều rộng bằng \(\frac{3}{5}\)chiều dài. Người ta làm hai lối đi rộng 1m như hình bên. Phần đất còn lại dùng để trồng cây. TÍnh diện tích đất dùng để trồng cây.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 5 (4.27). Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 25m. Chiều rộng bằng \(\frac{3}{5}\)chiều dài. Người ta làm hai lối đi rộng 1m như hình bên. Phần đất còn lại dùng để trồng cây. TÍnh diện tích đất dùng để trồng cây.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính chiều rộng của mảnh vườn và tính độ dài của khu đất tròng cây.

Lời giải chi tiết

Chiều rộng của mảnh vườn hình chữ nhật là  \(\frac{3}{5}.25 = 15\left( m \right)\)

Phần đất dùng để trồng cây gồm 4 hình chữ nhật bằng nhau có:

+ Chiều dài là (25 – 1) : 2 = 12 (m)

+ Chiều rộng là (15 – 1) : 2 = 7 (m)

Diện tích đất dùng để trồng cây là: \(\left( {12.7} \right).4 = 336\left( {{m^2}} \right)\)

Quảng cáo
close