Giải bài 1 (4.16) trang 76 vở thực hành Toán 6

Bài 1. (4.16). Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật ABCD có AB = 4cm, BC = 6 cm.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 1. (4.16). Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật ABCD có AB = 4cm, BC = 6 cm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Chu vi hình chữ nhật ABCD là: (4 + 6).2 = 20 (cm).

Diện tích hình chữ nhật ABCD là : 4.6 = \(24{\rm{ }}c{m^2}\).

Quảng cáo
close