Giải bài 6 (4.21) trang 77 vở thực hành Toán 6

Bài 6 (4.21). Tính diện tích mảnh đất hình thang ABCD như hình bên, biết AB = 10 m, DC = 25 m và hình chữ nhật ABED có diện tích là \(150\left( {{m^2}} \right)\).

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 6 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

Quảng cáo

Đề bài

Bài 6  (4.21). Tính diện tích mảnh đất hình thang ABCD như hình bên, biết AB = 10 m, DC = 25 m và hình chữ nhật ABED có diện tích là \(150\left( {{m^2}} \right)\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Diện tích hình chữ nhật ABED bằng \(150\left( {{m^2}} \right)\) và độ dài AB =10m nên độ dài AD là: 150 : 10 = 15 (m).

Diện tích hình thang ABCD là

\(\frac{{\left( {10 + 25} \right).15}}{2} = \frac{{525}}{2} = 262,5\left( {{m^2}} \right)\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close