Giải bài 7 (4.22) trang 77 vở thực hành Toán 6

Bài 7 (4.22). Một gia đình dự định mua gạch men loại hình vuông cạnh 30cm để lát nền của căn phòng hình chữ nhật có chiều rộng 3m, chiều dài 9m. Tính số viên gạch cần mua để lát căn phòng đó.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 7 (4.22). Một gia đình dự định mua gạch men loại hình vuông cạnh 30cm để lát nền của căn phòng hình chữ nhật có chiều rộng 3m, chiều dài 9m. Tính số viên gạch cần mua để lát căn phòng đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính diện tích căn phòng hình chữ nhật và tính diện tích 1 viên gạch hình vuông.

Lời giải chi tiết

Diện tích căn phòng hình chữ nhật đó là \(3.9 = 27\left( {{m^2}} \right)\)

Diện tích một viên gạch là \(30.30 = 900\left( {c{m^2}} \right) = 0,09\left( {{m^2}} \right)\)

Số viên gạch cần mua là \(27:0,09 = 300\)(viên).

Quảng cáo
close