Giải bài 4 (4.19) trang 76 vở thực hành Toán 6

Bài 4 (4.19). Một mảnh ruộng hình thang có kích thước như hình bên. Biết rằng năng suất lúa là \(0,8{\rm{ }}kg/{m^2}\). a) Tính diện tích mảnh ruộng. b) Hỏi mảnh ruộng cho sản lượng là bao nhiêu kilogam thóc?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 4 (4.19). Một mảnh ruộng hình thang có kích thước như hình bên. Biết rằng năng suất lúa là \(0,8{\rm{ }}kg/{m^2}\).

a) Tính diện tích mảnh ruộng.

b) Hỏi mảnh ruộng cho sản lượng là bao nhiêu kilogam thóc?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

a) diện tích mảnh ruộng là

\(\frac{{\left( {15 + 25} \right).10}}{2} = 200{\rm{ }}\left( {{m^2}} \right)\)

b) Mảnh ruộng cho sản lượng thóc là: 200. 0,8 = 160 (kg).

Quảng cáo
close