Giải bài 5 (4.20) trang 77 vở thực hành Toán 6

Bài 5 (4.20). Mặt sàn của một ngôi nhà được thiết kế như hình dưới (đơn vị m). Hãy tính diện tích mặt sàn.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 5 (4.20). Mặt sàn của một ngôi nhà được thiết kế như hình dưới (đơn vị m). Hãy tính diện tích mặt sàn.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính diện tích từng phòng: phòng ăn và WC là hình vuông, phòng khách và hành lang là hình chữ nhật.

Lời giải chi tiết

Diện tích phòng khác là \(6.8 = 48{\rm{ }}\left( {{m^2}} \right)\)

Diện tích phòng ăn và bếp là \(6.6 = 36{\rm{ }}\left( {{m^2}} \right)\)

Diện tích hành lang là \(2.12 = 24\left( {{m^2}} \right)\)

Diện tích nhà vệ sinh là \(2.2 = 4{\rm{ }}\left( {{m^2}} \right)\)

Diện tích mặt sàn của ngôi nhà là \(48 + 36 + 24 + 4 = 112{\rm{ }}\left( {{m^2}} \right)\)

Quảng cáo
close