Giải bài 2 (4.17) trang 76 vở thực hành Toán 6

Bài 2. (4.17). Hình thoi MNPQ có cạnh MN = 6cm. Tính chu vi hình thoi MNPQ.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 2. (4.17). Hình thoi MNPQ có cạnh MN = 6cm. Tính chu vi hình thoi MNPQ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chu vi hình thoi bằng 4 lần độ dài một cạnh.

Lời giải chi tiết

Chu vi hình thoi MNPQ là 4.6 = 24 (cm).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close