Giải bài 3 (4.18) trang 76 vở thực hành Toán 6

Bài 3 (4.18). Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 15 m và chiều rộng 10 m như hình bên, cổng vào có độ rộng bằng \(60{\rm{ }}c{m^2}\) chiều dài, phần còn lại là hàng rào. Hỏi hàng rào của khu vườn dài bao nhiêu mét?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 3 (4.18). Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 15 m và chiều rộng 10 m như hình bên, cổng vào có độ rộng bằng \(60{\rm{ }}c{m^2}\) chiều dài, phần còn lại là hàng rào. Hỏi hàng rào của khu vườn dài bao nhiêu mét?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác định chu vi củ mảnh vườn và độ rộng của cổng.

Lời giải chi tiết

Chiều rộng của cổng là: \(\frac{1}{3}.15 = 5{\rm{ }}\left( m \right)\)

Chu vi khu vườn hình chữ nhật là \(\left( {10 + 15} \right).2 = 25.2 = 50\left( m \right)\)

Độ dài hàng rào của khu vườn là \(50 - 5 = 45\left( m \right)\).

Quảng cáo
close