Giải bài 2 (4.29) trang 80 vở thực hành Toán 6

Bài 2 (4.29). Hãy đếm số hình tam giác đều, số hình thang cân và số hình thoi trong hình vẽ bên.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 2 (4.29). Hãy đếm số hình tam giác đều, số hình thang cân và số hình thoi trong hình vẽ bên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Hình thoi có 4 cạnh bằng nhau, hai đường chéo vuông góc với nhau và các cạnh đối song song với nhau.

- Hình thang cân có hai cạnh bên bằng nhau, hai đường chéo bằng nhau, hai đáy song song với nhau, hai góc kề một đáy bằng nhau.

- Tam giác đều có ba cạnh bằng nhau, ba góc bằng nhau và bằng \({60^o}\).

Lời giải chi tiết

-Số hình tam giác đều là 5 hình;

-Số hình thang cân là 3 hình;

-Số hình thoi là 3 hình.

Quảng cáo
close