Giải bài 4 (4.31) trang 81 vở thực hành Toán 6

Bài 4 (4.31). a) Vẽ hình bình hành có một cạnh dài 4cm, một cạnh dài 3cm b) Vẽ hình thoi có cạnh bằng 3cm.

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 6 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 4 (4.31). 

a) Vẽ hình bình hành có một cạnh dài 4cm, một cạnh dài 3cm

b) Vẽ hình thoi có cạnh bằng 3cm.

 

Câu 1

a) Vẽ hình bình hành có một cạnh dài 4cm, một cạnh dài 3cm

Phương pháp giải:

Hình bình hành có các cạnh đối song song và bằng nhau, hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường, các góc đối bằng nhau.

Lời giải chi tiết:

Bước 1. Vẽ đoạn thẳng AB = 4 cm.

Bước 2. Vẽ đường thẳng đi qua B. Trên đường thẳng đó lấy điểm C sao cho BC = 3 cm.

Bước 3. Vẽ đường thẳng m đi qua A và song song với BC

Bước 4: Vẽ đường thẳng n qua C và song song với AB.

Bước 5: Hai đường thẳng m và n cắt nhau tại D, nối các điểm ABCD với nhau ta được hình bình hành ABCD.

Câu 2

b) Vẽ hình thoi có cạnh bằng 3cm.

Phương pháp giải:

Hình thoi có 4 cạnh bằng nhau, hai đường chéo vuông góc với nhau và các cạnh đối song song với nhau.

Lời giải chi tiết:

Bước 1. Vẽ đoạn thẳng AB = 3cm

Bước 2. Vẽ đường thẳng đi qua B. Lấy điểm C trên đường thẳng đó sao cho BC = 3 cm.

Bước 3: Vẽ đường thẳng x đi qua C và song song với cạnh AB.

Bước 4: Vẽ đường thẳng y đi qua A và song song với cạnh BC.

Bước 5: Hai đường thẳng này cắt nhau tại D, ta được hình thoi ABCD.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close