Giải bài 8 (4.36) trang 82 vở thực hành Toán 6

Bài 8 (4.36). Bản thiết kế một hiên nhà được biểu thị ở hình bên. Nếu chi phí làm mỗi \(9d{m^2}\)hiên là 103 nghìn đồng thì chi phí của cả hiên nhà sẽ là bao nhiêu ?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 8 (4.36). Bản thiết kế một hiên nhà được biểu thị ở hình bên. Nếu chi phí làm mỗi \(9d{m^2}\)hiên là 103 nghìn đồng thì chi phí của cả hiên nhà sẽ là bao nhiêu ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Mái hiên nhà có dạng hình thang cân, tính diện tích hình thang cân.

Lời giải chi tiết

Mái hiên có dạng hình thang cân nên diện tích mái hiên là

\(\frac{{\left( {54 + 72} \right).45}}{2} = 2835\left( {d{m^2}} \right)\)

Chi phí làm mái hiên là

( 2835 : 9) . 103 000 = 32 445 000 (đồng)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close