Giải bài 3 (4.30) trang 80 vở thực hành Toán 6

Bài 3 (4.30). Vẽ hình theo các yêu cầu sau: a) Tam giac đều có cạnh bằng 5cm; b) Hình vuông có cạnh bằng 6cm; c) Hình chữ nhật có chiều dài 4cm, chiều rộng 3cm.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 3 (4.30). Vẽ hình theo các yêu cầu sau:

Câu 1

a) Tam giac đều có cạnh bằng 5cm;

Phương pháp giải:

Tam giác đều có ba cạnh bằng nhau, ba góc bằng nhau và bằng \({60^o}\)

Lời giải chi tiết:

Bước 1. Vẽ đoạn thẳng AB = 5 cm.

Bước 2. Dùng ê ke có góc 60o vẽ góc BAx bằng 60o.

Bước 3. Vẽ góc ABy bằng 60o. Ta thấy Ax và By cắt nhau tại C, ta được tam giác đều ABC.

Câu 2

b) Hình vuông có cạnh bằng 6cm;

Phương pháp giải:

Hình vuông có 4 cạnh bằng nhau, bốn góc bằng nhau và bằng \({90^o}\)

Lời giải chi tiết:

 Bước 1. Vẽ đoạn thẳng AB = 6 cm.

Bước 2. Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại A. Xác định điểm D trên đường thẳng đó sao cho AD = 6 cm.

Bước 3. Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại B. Xác định điểm C trên đường thẳng đó sao cho BC = 6 cm.

Bước 4. Nối C với D ta được hình vuông ABCD.

Câu 3

c) Hình chữ nhật có chiều dài 4cm, chiều rộng 3cm.

Phương pháp giải:

Hình chữ nhật có bốn góc bằng nhau và bằng \({90^o}\), các cạnh đối bằng nhau, hai đường chéo bằng nhau.

Lời giải chi tiết:

Bước 1. Vẽ đoạn thẳng AB = 4 cm.

Bước 2. Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại A. Trên đường thẳng đó lấy điểm D sao cho AD = 3 cm.

Bước 3. Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại B. Trên đường thẳng đó lấy điểm C sao cho BC =  cm.

Bước 4. Nối D với C ta được hình chữ nhật ABCD.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close