Giải bài 6 (4.33) trang 81 vở thực hành Toán 6

Bài 6(4.33). Cho hình lục giác đều ABCDEF như hình bên, biết OA = 6cm, BF = 10,4 cm. a) Tính diện tích hình thoi ABOF. b) Tính diện tích hình lục giác đều ABCDEF.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 6(4.33). Cho hình lục giác đều ABCDEF như hình bên, biết OA = 6cm, BF = 10,4 cm.

 a) Tính diện tích hình thoi ABOF.

b) Tính diện tích hình lục giác đều ABCDEF.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Diện tích hình thoi bằng ½ tích độ dài hai đường chéo của hình.

b) Diện tích hình lục giác đều bằng 3 lần diện tích hình thoi.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a) Diện tích của hình thoi ABOF là

\(\frac{1}{2}.OA.BF = \frac{1}{2}.6.10,4 = 31,2\left( {{m^2}} \right)\)

b) Diện tích hình lục giác đều ABCDEF là

\(3.31,2 = 93,6\left( {{m^2}} \right)\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close