Giải bài 7 (4.34) trang 81 vở thực hành Toán 6

Bài 7(4.34). Một mảnh vườn có hình dạng như hình dưới. Tính diện tích mảnh vườn.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 7(4.34). Một mảnh vườn có hình dạng như hình dưới. Tính diện tích mảnh vườn.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kẻ thêm các cạnh để mảnh vườn có dạng hình chữ nhật.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Kẻ thêm để được hình chữ nhật ABCD.

 

Diện tích hình chữ nhật ABCD là \(\left( {7 + 6} \right).\left( {5 + 2} \right) = 13.7 = 91\left( {{m^2}} \right)\)

Diện tích hình vuông BEHF là \(2.2 = 4\left( {{m^2}} \right)\)

Diện tích hình chữ nhật MNPD là \(3.6 = 18\left( {{m^2}} \right)\)

Diện tích mảnh vườn là \(91 - 4 - 18 = 69\left( {{m^2}} \right)\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close