Giải bài 5 trang 61 vở thực hành Toán 6 Q2

Bài 5. Quan sát hình vẽ bên và trả lời câu hỏi: a) Gọi tên các góc đỉnh O có cạnh là hai trong ba tia Ox, Oz, Om. b) So sánh hai góc xOz và zOy. c) Tìm góc vuông, góc tù có trong hình. Giải thích.

Quảng cáo

Đề bài

 Bài 5. Quan sát hình vẽ bên và trả lời câu hỏi:

a) Gọi tên các góc đỉnh O có cạnh là hai trong ba tia Ox, Oz, Om.

b) So sánh hai góc xOz và zOy.

c) Tìm góc vuông, góc tù có trong hình. Giải thích.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình vẽ và sử dụng thước đo góc.

Lời giải chi tiết

a) Các góc có đỉnh O có cạnh là hai trong ba tia Ox, Oy, Om là \(\widehat {xOy},\widehat {xOz},\widehat {xOm},\widehat {yOz},\widehat {yOm},\widehat {zOm}\).

b) Bằng cách đo góc ta thấy \(\widehat {xOz} = \widehat {zOy} = {60^o}\)

c) Góc vuông là \(\widehat {xOm}\) vì \(\widehat {xOm} = {90^o}\)

\(\widehat {xOy} = {120^o}\) nên \(\widehat {xOy}\) là góc tù.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close