Giải bài 2 (8.36) trang 60 vở thực hành Toán 6

Bài 2 (8.36). Trong hình vẽ sau, cho tam giác đều ABC, \(\widehat {DBC} = {20^o}\). a) Kể tên các góc trong hình vẽ trên. Những góc nào có số đo bằng \({60^o}\)? b) Điểm D có nằm trong góc ABC không? Điểm C có nằm trong góc nào không? c) Em hãy dự đoán số đo góc ABD và sử dụng thước đo góc để kiểm tra lại dự đoán của mình.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 2 (8.36). Trong hình vẽ sau, cho tam giác đều ABC, \(\widehat {DBC} = {20^o}\).

a) Kể tên các góc trong hình vẽ trên. Những góc nào có số đo bằng \({60^o}\)?

b) Điểm D có nằm trong góc ABC không? Điểm C có nằm trong góc nào không?

c) Em hãy dự đoán số đo góc ABD và sử dụng thước đo góc để kiểm tra lại dự đoán của mình.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Liệt kê các góc có trong hình vẽ và sử dụng thước đo góc xác định số đo.

Lời giải chi tiết

a) Các góc có trong hình vẽ là \(\widehat {BAC},\widehat {BCA},\widehat {ABC},\widehat {BAD}\widehat {,BDA},\widehat {ABD}\widehat {,DBC},\widehat {DAC}.\)

Các góc có số đo bằng \({60^o}\) là \(\widehat {BAC},\widehat {BCA},\widehat {ABC}\).

b) Điểm D nằm trong góc ABC, điểm C không nằm trong góc ADB.

c) \(\widehat {ADB} = {110^o}\).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close