Giải bài 1 (8.35) trang 60 vở thực hành Toán 6

Bài 1 (8.35). Hãy dùng ê ke để kiểm tra và cho biết góc nào là góc nhọn, góc vuông, góc bẹt, góc tù có trong hình bên.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 1 (8.35). Hãy dùng ê ke để kiểm tra và cho biết góc nào là góc nhọn, góc vuông, góc bẹt, góc tù có trong hình bên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng ê ke xác định góc.

Lời giải chi tiết

Các góc nhọn là \(\widehat {ABE},\widehat {ACB},\widehat {BAC},\widehat {CAD},\widehat {CDA},\widehat {BEC},\widehat {EBC}\).

Các góc vuông là \(\widehat {ABC},\widehat {BAD}.\)

Các góc tù là \(\widehat {BCD},\widehat {BEA}.\)

Góc bẹt là \(\widehat {CEA}\).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close