Giải bài 3 (8.37) trang 61 vở thực hành Toán 6

Bài 3 (8.37). Cho hình vuông MNPQ và số đo các góc ghi tương ứng như trong hình bên. a) Kể tên các điểm nằm trong góc AMC. b) Cho biết số đo của góc AMC bằng cách đo. c) Sắp xếp các góc NMA, AMC và CMQ theo thứ tự số đo tăng dần.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 3 (8.37). Cho hình vuông MNPQ và số đo các góc ghi tương ứng như trong hình bên.

 

a) Kể tên các điểm nằm trong góc AMC.

b) Cho biết số đo của góc AMC bằng cách đo.

c) Sắp xếp các góc NMA, AMC và CMQ theo thứ tự số đo tăng dần.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình vẽ và sử dụng thước đo góc.

Lời giải chi tiết

a) Điểm trong của góc AMC là điểm P.

b) \(\widehat {AMC} = {45^o}\)

c) Do \({15^o} < {30^o} < {45^o}\) nên \(\widehat {NMA} < \widehat {CMQ} < \widehat {AMC}\).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close