Giải câu hỏi trắc nghiệm trang 60 vở thực hành Toán 6 Q2

Câu 1. Số góc trong hình vẽ bên là: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1. Số góc trong hình vẽ bên là:

 

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4.

Phương pháp giải:

Liệt kê các góc trong hình

Lời giải chi tiết:

Các góc trong hình là \(\widehat {yAt},\widehat {yAx},\widehat {tAx}\).

Chọn C

Câu 2

Câu 2. Trong hình vẽ bên có mấy góc bẹt?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4.

Phương pháp giải:

Hai tia đối nhau tạo thành góc bẹt

Lời giải chi tiết:

Chọn B

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close