Giải bài 9 (6.7) trang 6 vở thực hành Toán 7

Bài 9 (6.7). Hà Linh tham giai một cuộc thi sáng tác và nhận được phần thưởng là sô tiền 200 000 đồng. Hà Linh mua một món quà để tặng sinh nhật mẹ hết 80 000 đồng. Hỏi Hà Linh đã tiêu hết bao nhiêu phần số tiền mình được thưởng?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 9 (6.7). Hà Linh tham giai một cuộc thi sáng tác và nhận được phần thưởng là sô tiền 200 000 đồng. Hà Linh mua một món quà để tặng sinh nhật mẹ hết 80 000 đồng. Hỏi Hà Linh đã tiêu hết bao nhiêu phần số tiền mình được thưởng?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lập tỉ lệ giữa 80 000 và 200 000.

Lời giải chi tiết

Ta có \(\frac{{80000}}{{200000}} = \frac{2}{5}\) nên Hà Linh đã tiêu \(\frac{2}{5}\) số tiền mình được thưởng.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close