Giải bài 8 (6.6) trang 5 vở thực hành Toán 6

Bài 8 (6.6). Một vòi nước chảy vào một bể không có nước, sau 40 phút thì đầy bể. Hỏi sau 10 phút, lượng nước đã chảy chiếm bao nhiêu phần bể?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 8 (6.6). Một vòi nước chảy vào một bể không có nước, sau 40 phút thì đầy bể. Hỏi sau 10 phút, lượng nước đã chảy chiếm bao nhiêu phần bể?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lập tỉ lệ giữa 10 phút và 40 phút

Lời giải chi tiết

Lượng nước đã chảy chiếm \(\frac{{10}}{{40}} = \frac{1}{4}\)( phần bể).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close