Giải bài 10 trang 6 vở thực hành Toán 6

Bài 10. Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn: \(\frac{{ - 3}}{5} = \frac{x}{{20}} = \frac{{21}}{y}\)

Quảng cáo

Đề bài

Bài 10. Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn: \(\frac{{ - 3}}{5} = \frac{x}{{20}} = \frac{{21}}{y}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng quy tắc bằng nhau của hai phân số.

Lời giải chi tiết

Áp dụng quy tắc bằng nhau của hai phân số ta có

\(\frac{{ - 3}}{5} = \frac{x}{{20}}\) nên \(5.x = 20.\left( { - 3} \right) \Leftrightarrow 5x =  - 60 \Leftrightarrow x =  - 12\)

Vậy x = -12.

\(\frac{{ - 3}}{5} = \frac{{21}}{y}\) nên \( - 3.y = 21.5 \Leftrightarrow  - 3y = 105 \Leftrightarrow y =  - 35\)

Vậy y = -35.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close