Giải bài 5 (6.4) trang 5 vở thực hành Toán 6

Bài 5 (6.4). Rút gọn các phân số sau: \(\frac{{ - 12}}{{ - 4}};\frac{7}{{ - 35}};\frac{{ - 9}}{{27}}.\)

Quảng cáo

Đề bài

Bài 5 (6.4). Rút gọn các phân số sau: \(\frac{{ - 12}}{{ - 4}};\frac{7}{{ - 35}};\frac{{ - 9}}{{27}}.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chia cả tử số và mẫu số cho ƯCLN của tử số và mẫu số.

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}\frac{{ - 12}}{{ - 4}} = \frac{{\left( { - 12} \right):\left( { - 4} \right)}}{{\left( { - 4} \right):\left( { - 4} \right)}} = \frac{3}{1} = 3;\\\frac{7}{{ - 35}} = \frac{{7:\left( { - 7} \right)}}{{\left( { - 35} \right):\left( { - 7} \right)}} = \frac{{ - 1}}{5};\\\frac{{ - 9}}{{27}} = \frac{{\left( { - 9} \right):9}}{{27:9}} = \frac{{ - 1}}{3}.\end{array}\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close