Giải bài 7 trang 5 vở thực hành Toán 6

Bài 7. Viết các số đo độ dài sau đây theo đơn vị mét, dưới dạng phân số tối giản: 15 cm; 40 mm.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 7. Viết các số đo độ dài sau đây theo đơn vị mét, dưới dạng phân số tối giản: 15 cm; 40 mm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1 cm = \(\frac{1}{{100}}\) m   ; 1 mm = \(\frac{1}{{1000}}\)m

Lời giải chi tiết

15 cm = \(\frac{{15}}{{100}}\) m và \(\frac{{15}}{{100}} = \frac{3}{{20}}\)

40 mm = \(\frac{{40}}{{1000}}\)m và \(\frac{{40}}{{1000}} = \frac{1}{{25}}\).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close