Giải bài 2 (6.1) trang 5 vở thực hành Toán 6

Bài 2 (6.1). Hoàn thành bảng sau (theo mẫu) Phân số Đọc Tử số Mẫu số \(\frac{5}{7}\) Năm phần bảy Năm Bảy \(\frac{{ - 6}}{{11}}\) ... ... ... \(\frac{{...}}{{...}}\) Âm hai phần ba ... ... \(\frac{{...}}{{...}}\) ... 9 11

Quảng cáo

Đề bài

Bài 2 (6.1). Hoàn thành bảng sau (theo mẫu)

Phân số

Đọc

Tử số

Mẫu số

\(\frac{5}{7}\)

Năm phần bảy

Năm

Bảy

\(\frac{{ - 6}}{{11}}\)

...

...

...

\(\frac{{...}}{{...}}\)

Âm hai phần ba

...

...

\(\frac{{...}}{{...}}\)

...

9

11

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác định tử số và mẫu số của mỗi phân 

Lời giải chi tiết

Phân số

Đọc

Tử số

Mẫu số

\(\frac{5}{7}\)

Năm phần bảy

Năm

Bảy

\(\frac{{ - 6}}{{11}}\)

Âm sáu phần mười một

-6

11

\(\frac{{ - 2}}{3}\)

Âm hai phần ba

-2

3

\(\frac{9}{{11}}\)

Chín phần mười một

9

11

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close