Giải bài 3 (6.2) trang 5 vở thực hành Toán 6

Bài 3 (6.2). Thay dấu “?” bằng số thích hợp. a) \(\frac{1}{2} = \frac{?}{8}\); b) \(\frac{{ - 6}}{9} = \frac{{18}}{?}\).

Quảng cáo

Đề bài

Bài 3 (6.2). Thay dấu “?” bằng số thích hợp.

a) \(\frac{1}{2} = \frac{?}{8}\);                                        b) \(\frac{{ - 6}}{9} = \frac{{18}}{?}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\(\frac{a}{b} = \frac{{a.m}}{{b.m}}{\rm{ }}\left( {m \ne 0,m \in Z} \right)\)

Lời giải chi tiết

a) Ta có \(\frac{1}{2} = \frac{{1.4}}{{2.4}} = \frac{4}{8}\) nên \(? = 4\)

b) Ta có \(\frac{{ - 6}}{9} = \frac{{\left( { - 6} \right).\left( { - 3} \right)}}{{9.\left( { - 3} \right)}} = \frac{{18}}{{ - 27}}\) nên \(? =  - 27\).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close