Giải bài 4 (6.3) trang 5 vở thực hành Toán 6

Bài 4 (6.3). Viết mỗi phân số sau đây thành phân số bằng nó và có mẫu dương \(\frac{8}{{ - 11}};\frac{{ - 5}}{{ - 9}}\)

Quảng cáo

Đề bài

Bài 4 (6.3). Viết mỗi phân số sau đây thành phân số bằng nó và có mẫu dương

\(\frac{8}{{ - 11}};\frac{{ - 5}}{{ - 9}}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhân cả tử số và mẫu số của phân số đã cho với một số nguyên âm.

Lời giải chi tiết

Ta có \(\frac{8}{{ - 11}} = \frac{{8.\left( { - 1} \right)}}{{\left( { - 11} \right).\left( { - 1} \right)}} = \frac{{ - 8}}{{11}};\frac{{ - 5}}{{ - 9}} = \frac{{\left( { - 5} \right).\left( { - 1} \right)}}{{\left( { - 9} \right).\left( { - 1} \right)}} = \frac{5}{9}\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close