Giải bài 4 (8.13) trang 48 vở thực hành Toán 6

Bài 4 (8.13). Hãy đo độ dài (đơn vị milimet) rồi sắp xếp các đoạn thẳng trong hình bên theo thứ tự tăng dần của độ dài.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 4 (8.13). Hãy đo độ dài (đơn vị milimet) rồi sắp xếp các đoạn thẳng trong hình bên theo thứ tự tăng dần của độ dài.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dùng thước đo độ dài đoạn thẳng

Lời giải chi tiết

Độ dài các đoạn thẳng được đo là:

AB = 5 cm

CD = 1,5 cm

EF = 3 cm

GH = 4 cm

IK = 7 cm

Sắp xếp đoạn thẳng theo thứ tự tăng dần của độ dài sẽ là: CD, EF, GH, AB, IK.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close