Giải bài 8 trang 49 vở thực hành Toán 6 Q2

Bài 8. Người ta dựng 19 cột đèn cách đều nhau, khoảng cách giữa hai cột đèn liên tiếp đúng bằng 15 m, dọc theo một con phố thẳng. Biết rằng điểm đầu phố và điểm cuối phố đều có một cột đèn, hỏi chiều dài con phố là bao nhiêu mét?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 8. Người ta dựng 19 cột đèn cách đều nhau, khoảng cách giữa hai cột đèn liên tiếp đúng bằng 15 m, dọc theo một con phố thẳng. Biết rằng điểm đầu phố và điểm cuối phố đều có một cột đèn, hỏi chiều dài con phố là bao nhiêu mét?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính số đoạn thẳng tạo bởi 19 cột đèn

Lời giải chi tiết

Chiều dài con phố bằng tổng khoảng cách của 18 đoạn thẳng có hai đầu mút là vị trí hai chân cột đèn liên tiếp. Vậy chiều dài con phố là

18 x 15 = 270 (m).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close